♥ Výklad obrazů Tarotu na období 24.12. – 30.12.2018

Významný krok na cestě k celistvosti.

Světlo, Moudrost.

Tanec mužského a ženského principu ve spojení se Zemí.

Duchovnost aplikovaná v každodenním (obyčejném) životě.

V tomto týdnu by bylo vhodné odebrat se na nějakou chvíli do ústraní, abychom se mohli plně odevzdat do stavu ticha a vnitřní introspekci. Tento týden je dobou soustředění se na sebe, než učiníme další kroky k novým zkušenostem a prožitkům.

Nacházíme se ve fázi, kdy si ujasňujeme, co opravdu ve svém životě chceme, co je pro nás skutečně správné a důležité. A od toho se následně mohou ubírat i naše nové kroky. Jsme vedeni k tomu, aby naše duchovnost již byla aplikována v každodenním životě.

Bez vědomí sebe, kým jsme a kam směřujeme, se z místa jen těžko pohneme a jsme pak snáze manipulovatelní a ovladatelní. Energie podporují věrnost sobě samému, svému vnitřnímu světlu a moudrosti, která nás všechny přesahuje, podporují ztišení a znovu načerpání síly a posílení důvěry v sebe.

Dochází k božskému tanci mužského principu – vědomí sebe sama s ženským principem – podvědomí.

 • Prospělo by mi být na chvíli o samotě, abych si ujasnil, urovnal v sobě a mohl se vydat dál na cestu?
 • Na jaké rovině jsou cíle, jichž chci dosáhnout? Proč jich chci dosáhnout?
 • Bylo by vhodné osvobodit se od myšlení davu, abych více poznal sebe a slyšel vnitřní moudrost?
 • Bojím se dosáhnout vyšší roviny vědomí a posunu v životě, abych nezůstal osamocený a nepochopený?
 • Když mám pocit, že mne pohltila tma, jakým způsobem se natahuji po světle, které je stále dostupné?
 • Jakým způsobem se navracím do svého středu?

Nechejme svítit svoje vnitřní světlo, buďme sami sebou a zároveň si uvědomujme a obracejme se ke světlu, které je nám z nejvyššího Zdroje neustále přístupné.

Božská alchymie všech čtyř živlů – Voda, Země, Oheň ,Vzduch.

Z barev nás podpoří Hluboká modrá, Blankytně modrá, Modro-Zelená, Stříbrná, Červená, Hnědá, Žlutá a Zlatá.

 

S láskou

Maat.

Předávám lidem poznání, jak porozumět tělu i duši. Inspiruji druhé na cestě do hlubin jejich nitra k navázání opětovného spojení s vnitřní sílou a moudrostí, k poznání sebe a k tvoření vlastní reality. Více se můžete dovědět tady >>

Nahlédněte s Tarotem hlouběji do svého nitra, odhalte Vaše nadání, talenty, dary, světlé i stinné stránky, odkryjte svůj potenciál, abyste jej mohli plně používat v každodenním životě.

 • Slovní zaklínadla

  Odhalte 3 nejčastěji používaná Slovní Zaklínadla, která když vynecháte ze svých vět, zlepší se váš život.

 • výklad Tarotu
 • Nejnovější články
 • Kategorie
 • Potkáme se na facebooku