12 - VISELEC - XII


Nucená pauza, Okamžik obratu, Odevzdání, Rozšiřování vědomí, Nové vidění a vnímání světa "V záležitostech budoucích" 

Viselec je tím, kdo přeměňuje již přežité, vede k vědomému odevzdání starého, aby byl uvolněn prostor tomu novému, aby nové-lepší mohlo vstoupit a být projeveno i ve hmotném světě. 

Současná situace Vám může připadat bezvýchodná, uvnitř Vás je hluboká touha po změně, víte, že změna je nevyhnutelná, ale nevíte ještě jak ji uskutečnit. ( jedná se hlavně o změnu postojů, názorů, zastaralých představ a přesvědčení na jejichž základě se pak chováte, jednáte a stavíte svůj život)

Můžete si připadat jako-byste byli zastaveni.. Nelekejte se tohoto stavu, buďte trpělivý k situaci, která se děje, k lidem a hlavně sami k sobě. Doba zastavení poskytne "prostor pro dozrání plodů", přinese uvědomění a ujasnění, co ve Vás, Vám brání, abyste se pohnuli z místa - vyjdete jiní, s novým pohledem na sebe i svět, s jasným viděním cesty, jak a kudy jít dál, s jasným vědomým toho, co odložit, co odevzdat, jakou změnu učinit a jak ji učinit, abyste se mohli posunout dál na své cestě do lepších, harmonických teď.

"Rada Viselce co dělat, jakou činností naplnit Váš den"

Udělejte dnes něco jinak než děláte obvykle nebo si zacvičte a zkuste udělat stoj na hlavě (stojku) (: Není od věci (: podívat se na věci (: obráceně.


Další výklad on-line zdarma

 

Vydejme se společně s obrazy Tarotu i dalších karet na cestu do hlubin Vaší duše..


Čtení z obrazů Tarotu

Vývoj, posun, urychlení změn v našich nejhlubších vnitřních strukturách, v našem nitru. Navození řádu, rovnováhy a jednoduchosti. Dokončení určitého…

Celý článek
Tarot

Čtení z obrazů Tarotu

Světlo v každém člověku – Světlo v každé bytosti. Odkládání přežitého. Pravdivost, autenticita. Nové začátky. Duchovní oheň, který osvětluje…

Celý článek

Čtení z obrazů Tarotu

Odevzdání se transformující síle lásky. Návrat do srdce, přání srdce, city a zvládání emocí. Hluboká proměna. Mužský…

Celý článek