21 - Vesmír - XXI

Pozitivní fáze vývoje, Dosažení cíle, Celistvost, Odměna, Konec i Začátek"V záležitostech budoucích" 

Vesmír symbolizuje úspěch a uspokojení na vnější i vnitřní úrovni.

Můžete očekávat odměnu, za své úsilí v minulosti, ať už ve formě hmotného-finančního-materiálního úspěchu nebo ve formě fyzické a psychické pohody a vnitřního míru, věřte si.

Vesmír zároveň poukazuje na dokončení jednoho cyklu vývoje, kdy jste došli k pochopení a podařilo se vám propojit různé aspekty vaší bytosti v jeden harmonický celek.

Buďte na sebe hrdí, je to úžasné, čeho jste dosáhli a otevřete se novému začínajícímu cyklu, dalšímu stupni vývoje.

"Rada Universa co dělat, jakou činností naplnit Váš den"

Užívejte, vychutnávejte si svůj úspěch. Radujte se a nadechujte život. Pociťte vděčnost.


Další výklad on-line zdarma

Tarot nabízí vhled do osobního, do duchovního i profesionálního vývoje člověka. Obsahuje obrazy veškerých lidských zkušeností a prožitků. 
Tarotové symboly jsou zrcadlem našich vnitřních procesů.

Vydejme se společně s obrazy Tarotu i dalších karet na cestu do hlubin Vaší duše..

výklady jsou možné e-mailem, po telefonu, on-line, osobně
Výklady a Články

Tarot

Čtení z obrazů Tarotu

Světlo v každém člověku – Světlo v každé bytosti. Odkládání přežitého. Pravdivost, autenticita. Nové začátky. Duchovní oheň, který osvětluje…

Celý článek

Čtení z obrazů Tarotu

Odevzdání se transformující síle lásky. Návrat do srdce, přání srdce, city a zvládání emocí. Hluboká proměna. Mužský…

Celý článek

Čtení z obrazů Tarotu

Podstatné je vědět, kdo jsi a kam směřuješ.. Ovládnutí svých vnitřních démonů/stínů, strachů – říkat ne ustrašené…

Celý článek

Telefon

+420 607 772 224

E-mail

info@martinamaat.cz

Facebook

Život v barvách snů