Jsem..

Předávám lidem poznání, jak porozumět tělu a duši.

Inspiruji je k rozpomenutí se, kým skutečně jsou a k tvorbě jejich vlastní reality.  

Aby své Sny nejen snili, ale i žili.

Životem dnes proplouvám ve zdraví a radosti, s pochopením hlubších souvislostí, vědoma si sama sebe, dělám práci, která mne baví, a už vím, že jsem spolu-tvůrcem svého života, což mi přináší velký pocit svobody a lehkosti bytí.

Umím komunikovat se svým tělem a svou vnitřní moudrostí, a ve spojenectví se Zemí a Vesmírem, jsem dnes zdravá, šťastná žena, vědoma si své síly, svých daností, talentů a darů.

Život mi dává smysl, užívám si ho a tvořím ve svých vysněných barvách, raduji se z něj a nadechuji ho bez obav plnými doušky.

Příroda, zvířátka a malování, stejně tak jako energie, nejen v Myšlenkách, Slovech, Barvách a tvarech ukryté, mne provázejí již od dětství.

Vždy jsem vnímala, že je tu "něco" víc, a že i Barvy jsou něco víc, než jen barvy, že v sobě nesou energii, zprávu, poselství, stejně tak jako Myšlenky, Slova, Symboly, různé geometrické tvary, a vůbec vše, co nás obklopuje ..viditelné..neviditelné..

.. zastavena nemocí ..

Cítím velkou vděčnost, že dnes jsem zdravá a mohu žít naplňující život, který má smysl, byla doba, před čtrnácti lety, kdy jsem měla pocit, že můj život skončil, úplně jsem se přestala radovat a nic pořádně nedávalo smysl.. Práce ve finanční sféře mne nenaplňovala, vztah s mužem nikam nevedl..

Ve dvou pro mne důležitých životních oblastech jsem si připadala tak, že jsem naprosto selhala.

Připadala jsem si k ničemu, nebyla jsem šťastná, spokojená, můj život mne nenaplňoval a naštvaná jsem byla (skoro) na celý svět..

A tehdy, aby toho, jak je zvykem říkat, nebylo málo, dostavily se zdravotní potíže takové, které mne zastavily v dělání téměř všeho, nač jsem byla v té době (do té doby) zvyklá. 

.. zpátky do hlubin svého nitra ..

Za téměř tříleté strastiplné, temné životní období, kterým jsem si prošla, a kdy si se mnou lékaři neznali rady,  jsem dnes vděčná, dostala jsem se tak na cestu zpátky k sobě, ke svým vnitřním nástrojům/darům, danostem, talentům..

..po 10 –ti leté pauze s malováním, jsem si koupila barvy a plátna a pustila se znovu do tvoření, vznikl tak po desetileté odmlce první obraz Lotos (nevinnost duše), ze série transformačních obrazů, která nese název PROMĚNY

Učinila jsem zásadní rozhodnutí, že takhle už ne a začala jsem pomoc hledat, ale už jinde..ne venku. Zavedlo mne to do hlubin sebe, k mému nitru, k mé duši, k mému srdci.

.. odkrývání tajemství ..

V té stejné době mi byl poslán do cesty, velmi zajímavý seminář, který byl o tom, jak vlastně funguje naše tělo, a že není jen tělo, ale i duše a duch a svědomí a jak spolu-pracují.

Vybavuji si, jak jsem tehdy byla nadšená a úplně v sedmém nebi, z informace, že nemusíme být ne-mocní, protože máme každý veškeré nástroje k tomu, aby se člověk uzdravil a své zdraví si uměl udržet.

Jelikož mne informace velmi oslovily, a následování v praxi mi pomáhalo měnit svůj zdravotní stav k lepšímu, pátrala jsem dál. Následovalo období vzdělávání v oblastech psychosomatiky, metamediciny, etikoterapie, šamanismu, mystiky,..

.. uzdravování ..

 Při tvoření obrazů jsem si začala uvědomovat, že jde také o ozdravující proces a začala jsem se zajímat o Barvy, symboly, o Obrazy za Slovy, začala jsem zkoumat Slova, všímala jsem si více Myšlenek, Emocí, Pocitů.., a zaujal mne velmi vliv a působení, tohoto všeho, na člověka.

..a vznikl obraz Procitnutí.. Návrat k malování a též k výkladu Tarotu, po desetileté odmlce, mi byl velkou oporou na cestě ke zdraví a v poznávání sebe.

I uměním, tvorbou se můžete mnohem snadněji přiblížit sami k sobě

Více jsem se věnovala svému fyzickému tělu a učila se naslouchat tichému hlasu svojí Duše. Do tří měsíců práce se sebou a na sobě, kdy jsem začala činit změny, hlavně na osobní úrovni, mne úplně přestaly trápit zdravotní potíže.

Přestala jsem se cítit bezmocná a opouštěl mne strach i pochybnosti o sobě, život začínal dávat smysl.

.. Ve smíru na Zemi ..

O rok později jsem měla zpět tolik své síly a spojení se svou vnitřní moudrostí, že jsem došla k rozhodnutí odstěhovat se z města do většího ticha přírody.  A bylo to pro mne další velké učení se.

Vnímala jsem, jak mi příroda velmi pomáhá udržet se v harmonii, a v rovnováze. Dostalo se mi daru spojenectví a spolupráce se Zemí, přírodou a Vesmírem. A postupně mi byly odkrývány vyšší principy, vyšší zákony Země a Universa.

.. je čas sdílení poznání ..

Za dobu 13 let jsem se naučila a v praxi ověřila opravdu hodně o tom, co funguje, jak porozumět tělu i duši, a jak správně pracovat se svými mocnými nástroji, danostmi, talenty a dary, jako jsou například myšlení nebo i naše mluva-dar řeči, a pomocí nich si tvořit, malovat a žít život, o kterém jste dříve jen snili.

Ano. Nám všem byly dány do vínku mocné nástroje, které máme každý stále k dispozici, a které, pokud je známe a umíme používat správně, nám pomáhají žít ve zdraví, spokojený, smysluplný, naplněný, radostný život svých snů,.. jsme vědomí tvůrci vlastní reality a zkvalitňujeme a zlepšujeme život nejen svůj ale i životy ostatních. 

Své poznání a zkušenosti si nenechávám pro sebe. Věřím v sílu spolupráce a sdílení a také v to, že když budou lidé své sny žít a nejen o nich snít, že se tu všichni budeme lépe mít a v radosti, harmonii a ve zdraví spokojeně žít. (:


stáhněte si eBook zdarma

Odhalte harmonizující sílu barev během dne i noci.