Výklad obrazů Tarotu – duben 2019

Navyšování světla, navyšování přílivu vysoko-vibračních energií, urychlení evolučního vývoje podporující duchovní průlom – posun ve vědomí lidí.

Žít sebe. Žít svou spiritualitu, žít svou božskou podstatu každým okamžikem.

Učíme se jít do hloubky, nesklouzávat po povrchu.

Že něco pochopíme, ještě neznamená, že to umíme i prakticky a správně používat. Že pochopíme princip, ještě neznamená, že máme vyhráno. Pochopením principu to nekončí, pochopením principu, to teprve začíná. Učíme se žít svou spiritualitu a vnášet ji do každodenních činností, jsme vedeni do stavu bytí, kdy neoddělujeme duchovnost od „běžného“, „obyčejného“ života.

Duben přeje rozpouštění pocitů bezvýchodnosti, úzkosti, rozpouštění sporů a pochybností, pokud se naladíme, propojíme se svým moudrým učitelem i rádcem (svědomím) ve svém nitru, ztišíme se, budeme naslouchat a necháme se s důvěrou vést, budeme cítit, jak nám „narůstají křídla“.

Doba je velmi příznivá pro realizování svých myšlenek, plánů, vizí hmatatelným a praktickým způsobem. Energie podporují otevírání, prohlubování naší intuice, navyšuje se naše citlivost a vnímavost.  Učíme se správnému rozlišování mezi naším instinktivním vedením a vedením intuitivním. Učíme se umění správně naslouchat našemu nitru, což je nám velkou pomocí při rozhodování a volbě kroků příštích.

Dalšími dubnovými tématy jsou vědomí sebe a přijetí sebe. Přijetí své síly i své slabosti, přijetí svého světla i temnoty, protože až se stejnou láskou přijmeme své slabosti, stíny jako svá nadání, své světlo, pak se nám může odhalit ta pravá podoba našeho skutečného Já.

Otázky na duben:

 • Přistupuji k životu s důvěrou?
 • Uvědomuji si hlas moudrého učitele a rádce ve svém nitru?
 • Kam mě vede můj moudrý vnitřní hlas, kam mě vede moje svědomí?
 • Přijímám svou celistvost?
 • Nevyhýbám se soustřeďování a naslouchání?
 • Co objevuji, když se soustředím dovnitř sebe?
 • Mám důvěru v sebe a své schopnosti?
 • Stojím za sebou, jsem věren sobě?

Duben bude hlavně pod vládou síly slunce, duchovního ohně a země. Oheň, Země, pak Voda a Vzduch.

Z barev nás podpoří Zlatá, Oranžová,  Fialová a tmavě Modrá.

S láskou Maat.

Předávám lidem poznání, jak porozumět tělu i duši. Inspiruji druhé na cestě do hlubin jejich nitra k navázání opětovného spojení s vnitřní sílou a moudrostí, k poznání sebe a k tvoření vlastní reality. Více se můžete dovědět tady >>

Nahlédněte s Tarotem hlouběji do svého nitra, odhalte Vaše nadání, talenty, dary, světlé i stinné stránky, odkryjte svůj potenciál, abyste jej mohli plně používat v každodenním životě.

 • Slovní zaklínadla

  Odhalte 3 nejčastěji používaná Slovní Zaklínadla, která když vynecháte ze svých vět, zlepší se váš život.

 • výklad Tarotu
 • Nejnovější články
 • Kategorie
 • Potkáme se na facebooku