Výklad Obrazů Tarotu na období od 11.2.2019 do 17.2.2019

Vztahy, být sám sebou.

Rozhodnutí činěná v souladu rozumu a srdce.

Vnitřní mír, klidná mysl.

V tomto týdnu jsme vedeni udělat si důkladnou inventuru hlavně v sobě samých, co se našich vztahů vnitřních (vnitřní muž a žena) i vnějších citových i pracovních týče, inventuru v našich cílích a dosavadním počínání, abychom si zvědomili, vymezili, co potřebujeme, co chceme a co už nepotřebujeme a nechceme.

Energie v tomto týdnu velmi výrazně podpoří naší schopnost vyciťovat, rozeznávat a rozlišovat, podporují rozvíjení naší schopnosti jemnocitem si vybírat, abychom dospěli k takovým rozhodnutím, které s námi souzní, a které nám přináší pokoj a mír, a to nejen našemu srdci, ale pokojná a v míru, čistá je i naše mysl.

Jsme vedeni naučit se rozhodovat zcela vědomě, kdy do rozhodování je rovnoměrně zapojeno naše srdce, duše – citová část (ženský princip) a naše mysl – logická, strategická část (mužský princip). Pocit úlevy přichází tehdy, když učiníme rozhodnutí, které je správné, kdy je naše srdce a mysl v souladu, kdy ani jedna část není při rozhodování opomíjena, či jinak potlačena.

Důraz je též kladen na navyšování a podporu sebe-úcty a lásky k sobě samému. Láska a úcta k sobě jsou dalšími pilíři pro činění rozhodnutí, která jsou v souladu s naší pravou podstatou. Zdravá láska a úcta k sobě otevírá větší naladění se na naší intuici a nedovolí strachu, aby nás v rozhodnutí paralyzoval.

 • Nastal vhodný čas, kdy mám rozlišovat, co chci a nechci ve svých vztazích a v povolání?
 • Od čeho se chci odpoutat a co chci naopak prohloubit?
 • Je něco, od čeho si potřebuji odpočinout?
 • Je někdo, od koho si potřebuji odpočinout?
 • Nedovoluji, abych byl ve vztazích omezován?
 • Není mi v některých vztazích bráněno být sám sebou?
 • Je možné, že se příliš zabývám láskou k druhým, jejich potřebami a přitom zanedbávám lásku ke svému Já a svoje potřeby?
 • Uznávám rozum i cit?

Ze živlů v tomto týdnu opět božská alchymie, v převaze Vzduch, pak Oheň, Voda, Země.

Z barev se zahalme do Oranžové, žlutozelené, zelenomodré, růžové nebo bílé (:

S láskou

Maat

Předávám lidem poznání, jak porozumět tělu i duši. Inspiruji druhé na cestě do hlubin jejich nitra k navázání opětovného spojení s vnitřní sílou a moudrostí, k poznání sebe a k tvoření vlastní reality. Více se můžete dovědět tady >>

Nahlédněte s Tarotem hlouběji do svého nitra, odhalte Vaše nadání, talenty, dary, světlé i stinné stránky, odkryjte svůj potenciál, abyste jej mohli plně používat v každodenním životě.

 • Slovní zaklínadla

  Odhalte 3 nejčastěji používaná Slovní Zaklínadla, která když vynecháte ze svých vět, zlepší se váš život.

 • výklad Tarotu
 • Nejnovější články
 • Kategorie
 • Potkáme se na facebooku