Výklad obrazů Tarotu na období od 14. 1. – 20. 1. 2019

Následování svého srdce a nacházení hlubšího smyslu své cesty.

Velký Pokrok – Proměna – Průlom na úrovni zastaralých náhledů, představ, předsvědčení, chování, jednání.

Energie tohoto týdne ještě více zesilují naše odhodlání být sám sebou, následovat hlas svého srdce a nechat se s důvěrou vést svým vnitřním moudrým rádcem.

Podporují naší odvahu jít za hlasem svého srdce a ochotu vzdát se, pustit, opustit vše, co je v nás, ale i ve vnějším světě nepravdivé, falešné, přežité, abychom již nadále mohli být sami sebou a nikým jiným.  

Jsme plně podporováni uvidět a vzdát se všeho, co již ve svém nitru vnímáme jako mrtvé, přežité, a zastaralé a co nám nedovoluje jít, růst dál.

 • Od jakého smýšlení, přesvědčení, jednání by bylo nejlépe upustit zrovna teď?
 • Nedovoluji, aby ze mne mé zastaralé vzorce chování a mé city dělaly svou oběť?
 • Co váhám odložit, abych mohl jít dál?
 • Co vzdoruje mé potřebě pročistit se – mentálně, citově, fyzicky, duševně?
 • Jak by se mohla změnit moje perspektiva?
 • Jak se mohu vymanit z negativních vlivů kolektivních názorů?
 • Na čem visím, lpím?
 • Co neumím pustit a odevzdat vyšší moci?
 • Ovlivňuje mne něco tak, že se vydávám novým směrem?

Překonání vnitřních bloků a překonání zastaralých vzorců myšlení, přesvědčení a chování, atd., se projevuje obohacením, velkým přínosem, ziskem a užitkem nejen pro nás, ale i pro druhé a to na všech čtyřech úrovních – mentální, citové, duchovní i fyzické.

Začínáme si silněji zvědomovat, že k vnitřnímu i vnějšímu obohacení dochází tehdy, podaří li se nám sjednotit tvořivým způsobem moudrost s naší milující podstatou a čistou myslí. Je to tvůrčí síla snoubící se s moudrostí, která otevírá cestu i k hmatatelnému zisku a užitku sloužícímu pro nejvyšší dobro všech zúčastněných i nezúčastněných.

Ze živlů bude tento týden v převaze Voda, která živí, pročišťuje, uvolňuje, chrání, ale i ničí a zrcadlí a křtí..,  pak Oheň a Země.

Z barev se zahalme do Modré, Zelené, Červené a Zlaté.

 

S láskou

Maat

Předávám lidem poznání, jak porozumět tělu i duši. Inspiruji druhé na cestě do hlubin jejich nitra k navázání opětovného spojení s vnitřní sílou a moudrostí, k poznání sebe a k tvoření vlastní reality. Více se můžete dovědět tady >>

Nahlédněte s Tarotem hlouběji do svého nitra, odhalte Vaše nadání, talenty, dary, světlé i stinné stránky, odkryjte svůj potenciál, abyste jej mohli plně používat v každodenním životě.

 • Slovní zaklínadla

  Odhalte 3 nejčastěji používaná Slovní Zaklínadla, která když vynecháte ze svých vět, zlepší se váš život.

 • výklad Tarotu
 • Nejnovější články
 • Kategorie
 • Potkáme se na facebooku