Čtení z obrazů Tarotu

Tarot

Světlo v každém člověku – Světlo v každé bytosti.

Odkládání přežitého.

Pravdivost, autenticita.

Nové začátky.

Duchovní oheň, který osvětluje a spaluje všechno, co nejsme. Bez pravdivosti k sobě, bez toho abychom byli sami sebou, bez přirozenosti, se těžko budeme posouvat radostně dál na své cestě a žít naplněný život.

Energie nás i nadále plně podporují v ještě hlubším poznávání sebe sama, podporují nás v odhalení všeho, kdy nejsme sami sebou, abychom tyto vzorce a přesvědčení o sobě již nechali shořet v duchovním ohni – ve světle pravdy.

Světlo dále pronikavě vstupuje do hlubokých, temných, skrytých a neznámých stránek osobnosti, které osvětluje, začleňuje, integruje a tím se stáváme celistvějšími a skutečnějšími, autentičtějšími.

Neustále je též kladen důraz na vylaďování a propojování ženské a mužské stránky v nás, protože spoluprácí těchto dvou principů dochází k reálnému – hmotnému projevu.

Proudící energie nás plně podporují v uvědomování si a v projevu svého pravého Já a to s důvěrou, že děláme a dělali jsme, vždy to nejlepší, co jsme znali, uměli a mohli dělat v dané rovině rozvoje našeho vědomí. Postupujeme dál a překonáváme nevyzrálé – neharmonické rysy naší osobnosti..

Začínáme si uvědomovat, že tím největším soudcem, kritikem a mravokárcem, který soudí sám sebe, jsme my sami. Nebuďme k sobě tolik přísní a kritičtí. Vesmír je velmi velkorysý, jelikož člověku odpouští jeho nevyzrálé skutky už ve chvíli, kdy se své nesprávné postoje a jednání odhodláme změnit.  

Uvolňujeme a osvobozujeme se od svého omezeného vidění a chápání světa a rovnáme si, oč v životě skutečně jde. Rozpouštěny jsou všechny formy hanby a sebepodceňování, mizí mentální a emocionální neschopnost a nestálost a dokonce mizí i strach ze smrti.

Vědomým odkládáním zbytků sebeničivých myšlenek, postojů i činů vstupuje Světlo až do našich zažitých nesprávných rodových vzorců, pročišťuje je a uzdravuje.

  • Rozjímejme ve svém nitru nad svými činy, skutky a rozhodnutími, jak mohu zlepšit své přesvědčení, postoje, názory a budoucí konání?
  • Co mohu zdokonalit, co může být zdokonaleno?
  • Neodsuzuji sebe nebo druhé za jejich činy?
  • Kde bych se měl nejprve věnovat důkladnému prozkoumání skutečností, a pak teprve jednat?
  • Probouzí se ve mně znovu nějaká moje část?
  • Uvědomuji si světlo a krásu uvnitř sebe i druhých?

Začínáme jasněji vidět, co je podstatné, čisté a ryzí a již se nestydíme za to, kdo jsme, nestydíme se, za své pravé Já, což nám i ve vztazích (citových i pracovních)přinese více lehkosti a svobody, ale i uvidění nových řešení, možností a příležitostí.

 Zvyšuje se i propojení a naladění člověka na další říše, jako je říše zvířecí, rostlinná i říše minerální (říše kamenů, nerostů), ale i komunikace s předky, anděly a dalšími.

Choďme hodně do přírody, propojujme se vědomě s krásou podzimu přecházejícího do zimy. Přijměme les jako svého úžasného pomocníka při sebereflexi, pro vyčištění mysli a načerpání energie.

A zkusme si dopřát i voňavé, slané koupele, sůl a voda pomáhají s očistou.

Milujme se.

S láskou

Maat

Maluji mluvící obrazy, čtu z obrazů Tarotu.. a pomáhám lidem skrze Barvy a Barevnou terapii nalézt důvěru v sebe, naslouchat a porozumět sobě, svému tělu i duši. Více se můžete dovědět tady >>