Výklad obrazů Tarotu na březen 2019

Téma měsíce března 2019

Čisté, otevřené srdce, kterému vládne láska / ženský princip / noc, tma/ Luna/ stříbrná/ voda/ city, emoce

Čistá, jasná mysl / mužský princip/ den, světlo/ Slunce/ zlatá/ oheň/ myšlenky

Příměří mezi ženským a mužským principem. Pochopení a přijetí odlišností.

Přijetí světla i temnoty (temnota není zlo).

Uzdravování, narovnávání vnitřních i vnějších vztahů mezi mužem a ženou, ženou a mužem.

Žena po boku muže je pramenem informací o mužově nevědomí, vidí – dokáže vytušit a nacítit různé věci, vidí to, pro co muž nemá oči, to, co si muž neuvědomuje, nemá ve vědomí.

Muži si volí ženy, které nejvíce odpovídají jejich nevědomému ženství (anima-vnitřní žena), což znamená ženu, která je schopna přijmout projekce jeho duše. Stejně je tomu i v případě ženy a jejího nevědomého mužství (animus-vnitřní muž). Volí si muže, který jí navenek ukazuje její nevědomou mužskou část, kterou je třeba rozpoznat, poznat a integrovat.

Uznání srdce i mysli. Podpora tvořivého, intuitivního a duchovního myšlení, abychom překonali všechno, co nám brání v osvojení si nového „vodnářské“ myšlení a podpora jasné a přesné komunikace a podpora nových stránek naší osobnosti, které se objevily na citové úrovni – přes vody citů se přepravujeme bez nebezpečí, že bychom se mohli v emocích utopit.

Otevřenost a uznanlivost. Úcta k ženě, úcta k muži. Uznání hodnoty jednotlivých principů a uvědomění, že jejich sloučením, vzájemným podporujícím prolínáním, vzniká něco nové, s mnohem vyšší hodnotou.

Jarní rovnodennost – den a noc jsou stejně dlouhé – vyváženost obou dvou principů.

Harmonie a soulad těla, srdce, duše, mysli a ducha.

Jasný a život podporující záměr, vyvstávající ze souladu ducha, duše, srdce, mysli i těla – jako semeno, které bude v březnu zaseto, pak opečováváno a následně sklizeno. Může jít o semínka nových nápadů, nových projektů, nové spolupráve, nových vztahů..,apod.

Z barev nás budou doprovázet a budou nám podporou modrá, zelená, smaragdová, bílá, žlutá, oranžová. červená a v době okolo rovnodennosti se přidávají stříbrná se zlatou.

Ze živlů Země, Vzduch, který nám bude hezky mísit vodu a oheň.

S láskou

Maat

 

Předávám lidem poznání, jak porozumět tělu i duši. Inspiruji druhé na cestě do hlubin jejich nitra k navázání opětovného spojení s vnitřní sílou a moudrostí, k poznání sebe a k tvoření vlastní reality. Více se můžete dovědět tady >>

Nahlédněte s Tarotem hlouběji do svého nitra, odhalte Vaše nadání, talenty, dary, světlé i stinné stránky, odkryjte svůj potenciál, abyste jej mohli plně používat v každodenním životě.

  • Slovní zaklínadla

    Odhalte 3 nejčastěji používaná Slovní Zaklínadla, která když vynecháte ze svých vět, zlepší se váš život.

  • výklad Tarotu
  • Nejnovější články
  • Kategorie
  • Potkáme se na facebooku