2022

Jsme si již vědomi a přijali jsme svou sílu tvůrce vlastní reality? Zvědomili jsme si a přijali svou sílu a světlo, moudrost ve svém nitru? Svou vnitřní světelnou navigaci? O tom byl převážně rok 2021. O hlubokém seznámení sám/sama se sebou, o znovu-objevení a uchopení své vnitřní síly a obnovení spojení se svou vnitřní navigací, moudrým vedením, svým světlem srdce, duše, se svým svědomím.

Mnohé se změnilo a to především na úrovni vnímání a nahlížení na svět a život. Mnozí přerovnali svoje hodnoty, přenastavili priority, změnili postoje, přesvědčení, stanoviska, rozpustili závoje iluzí a uvědomili si a přijali zodpovědnost za sebe a svůj život.

Na vnitřní úrovni došlo opravdu k mnohým změnám a rok 2022 si od nás žádá, abychom vše, co jsme se naučili, co jsme si zvědomili a na vnitřní a teoretické úrovni je nám jasné, co je třeba, převedli v činy. Dostáváme možnost proměnit nabytou moudrost a vše co jsme se naučili ve skutky, manifestovat změny vnitřní a tím změnit realitu.

Tématem roku 2022 je zkouška nebo volba, je to rok životních rozhodnutí, kdy je člověk postaven před nutnost volby, nutnost učinit rozhodnutí čistě za sebe ze sebe. Nerozhodnost se může stát destruktivní stejně jako ukvapená a neuvážená volba. Nabádáni jsme k sebekontrole ( zřít, co je v našem nitru) a pečlivému zvažování všech rozhodnutí.

Budeme-li stavěni před rozhodnutí, je tedy velice vhodné, vědět, kde jsme, kdo jsme a kam směřujeme, a čemu skutečně dáváme svou životní energii, svou životní sílu. Už si jistě uvědomujete, že rozhodnutí, jsou to, čím směřujeme svůj život a že to kde jste teď je výsledkem předchozích rozhodnutí, vnitřního nastavení, myšlenek, kterým jste dali pozornost a činů.

Je volbou láska, harmonie, podpora života nebo je volbou strach?

Prosvětlována bude oblast vztahů a to počínaje vztahem k sobě samé/ k sobě samému. Budeme se učit ještě lépe rozpoznávat, co je v našem nitru, abychom dokázali nazřít, co ze svého nitra vyzařujeme. Je to energie pohody, lásky, dobra a míru.., atd., nebo jde o vyzařování negativní, či je vysílán chaos, zmatek apod.?

Nastavení uvnitř přitahuje a tvoří to venku.

Avšak ani ostatní typy vztahů nezůstanou opomenuty. Právě ve vztazích budeme často stavěni před rozhodnutí ze dvou možností. Některé vztahy budou přebudovány a prohloubeny, jiné ukončeny.

Tento rok budeme mít plnou podporu, aby se nám dařilo přivést a zakotvit v našich životech více harmonie. Nespadne nám však do klína, bez našeho přičinění, beze změn a zavedení nových nastavení. Je třeba vše vystavět na nových základech. Apel je na upřímnost, kázeň, řád a zodpovědnost, pouze i s těmito lze vytvořit pevné základy pro harmonii. Jsme to my, kdo má činit právě taková rozhodnutí a činit takové kroky, které k životní harmonii povedou. Vedením a jasnou navigací nám bude světlo v našem srdci, světlo doma – svědomí.

Následujte světlo, následujte světlo svého srdce, jiskru svého svědomí jako pochodeň, která ukazuje cestu do laskavých, harmonických, život podporujících zítřků.


  • poznámka pod čarou.. – 2022

„bod zlomu v procesu proměny, kterým pocházíme“

„oddělování zrna od plev“ – poznání dobrého a zlého, budeme se učit rozlišovat, rozpoznávat, zřít, činit rozhodnutí za sebe ze sebe

„sexualita a tvořivost – uvědomovat si a zažívat do morku kostí, že fyzické tělo je přenádherný chrám, skrze který se může a má Božství manifestovat na planetě Zemi – tanec energií Jinu a Jangu. Sexualita jako klíč k vyššímu (rozšířenému) stavu vědomí.

„zrod nových vizí“ – Božská inspirace. Následovat, uskutečňovat nové myšlenky a vize. Nebeskou inspiraci snést našimi činy skrze naše těla na Zemi.

„žár světla srdce“– je třeba naslouchat a nechat se s důvěrou vést světlem v srdci – světlem doma – svědomím. Není-li nasloucháno světlu srdce, a nejde-li člověk vstříc změnám, které jsou nezbytné, pocítí sílu světla v podobě vynucené změny, která bývá někdy ještě méně příjemná. ( žár srdce pak pálí..- tělo pak může mít horečnaté stavy, projevit se mohou záněty )

„změny ve vztazích – stavění na nových základech – láska jako smysl života – rozkvět lásky k sobě i k druhým“ – láska a moudrost nesou uzdravení. Následování světla srdce, odevzdání se vyšší lásce a moudrosti uzdravuje nás samotné i ostatní.

„vděčnost, vážení si a užívání si života“

barvy – fialovo-růžovo-modrá – světlá magenta, růžovo-fialová – lila a zlatá i bílá“


Krásný Nový rok 2022.

Maat

Maluji mluvící obrazy, čtu z obrazů Tarotu.. a pomáhám lidem skrze Barvy a Barevnou terapii nalézt důvěru v sebe, naslouchat a porozumět sobě, svému tělu i duši. Více se můžete dovědět tady >>