Články autora

Martina Maat

Předávám lidem poznání, jak porozumět tělu i duši. Inspiruji druhé na cestě do hlubin jejich nitra k navázání opětovného spojení s vnitřní sílou a moudrostí, k poznání sebe a k tvoření vlastní reality. Více se můžete dovědět tady >>

Výklad obrazů tarotu na období od 3.9.2018 do 9.9.2018

Ztiš se a naslouchej.. Zpomal a podívej se.. Oživ to, co v tobě dřímá.. Jsme naplněni odhodláním uskutečňovat své sny, kráčet k radostným, spokojeným zítřkům a vytvářet nebe na zemi. Cítíme, jak rádi bychom ve svém životě již vykročili jinak. Předtím však musí zemřít nikam nevedoucí strachy, předsudky i nesprávné představy a touhy. A potřebujeme se oddat...

Výklad obrazů Tarotu na období od 27.8.2018 do 2.9.2018

Vše co je vaší součástí, přijměte, dosáhnete tak stavu vnitřního míru a naplnění.. Nastává čas, abyste objevili své bohatství.. Energie tohoto týdne podporují lehkost, tvořivost, a schopnost láskyplně pečovat o sebe i o ostatní. Trochu si oddychneme od náročnosti dvou minulých týdnů.., kdy jsme se otevřeli odnímání masek hlubokému poznávání sama sebe. Jsme si snad...

Obrazy Tarotu na období 20.8.2018 – 26.8.2018

Jsi to ty člověče, kdo utváří „nebe“ nebo „peklo“ na Zemi, tvá tvořivost je živoucí a již plně vyvinutá.. Jsme vedeni k uvědomění si, že máme každý nekonečné množství možností, a že jsou to naše myšlenky, postoje, rozhodnutí, kterými formujeme své životy. Energie tohoto týdne nám budou nápomocné, abychom se dokázali rozhodovat v souladu s vyššími zákony Universa...

Obrazy Tarotu na období 13.8.2018 – 19.8.2018

Příliv „Světla“ ze zdroje všeho-míra, i dle obrázků Tarotu, bude tento týden v plném proudu. „Světlo“ nás volá k probuzení, k uvědomění si onoho Světla i v našem nitru.  Energie tohoto týdne nás vedou ke ztišení, k vydání se na cestu do nitra k nalezení nás samých, k uvidění toho kým opravdu jsme, k uvidění naší pravé cesty, k návratu na naší pravou...

Nejdražší host strach – proč se nebát o své blízké

Strach je nejdražší host, jakého je možno hostit, podobně jako rozčilení.. jsou tak drazí, že si nikdo bez škody nemůže dovolit je hostit. Strach a nevěra-nevíra jdou ruku v ruce. Jedno se rodí z druhého. “ Pověz mi, do jaké míry je někdo přístupný strachu, a já ti povím, jak málo má víry. “ Přivoláváme...

Máme spoustu Myšlenek, ale „jen“ Slova lidé slyší..

Na počátku bylo Slovo.. V současné době už se více zvědomují informace, že nástrojem k vytváření a přetváření reality jsou naše myšlenky, že kladné, řekla bych spíše Čisté myšlenky v našem životě vytvářejí příznivé a příjemné situace a negativní, nečisté myšlenky působí destruktivně a vedou k potížím i nemocem. Málo se však dává důraz na...

  • Slovní zaklínadla

    Odhalte 3 nejčastěji používaná Slovní Zaklínadla, která když vynecháte ze svých vět, zlepší se váš život.

  • výklad Tarotu
  • Nejnovější články
  • Kategorie
  • Potkáme se na facebooku