Výklad obrazů Tarotu

Články kategorie Výklad obrazů Tarotu

Výklad Obrazů Tarotu na období od 4. 2. do 10. 2. 2019

Vývoj, posun, urychlení změn v našich nejhlubších vnitřních strukturách, v našem nitru. Navození řádu, rovnováhy a jednoduchosti. Dokončení určitého vývojového cyklu a začátek nového. Důraz je kladen na urychlení vývoje a dokončování již započatých změn v našich nejhlubších, nejniternějších strukturách. Staré vnímání a nahlížení světa již bylo popřeno, závoje iluzí padly a všechny ještě přeživší bloky a zábrany...

Výklad obrazů Tarotu na období od 14. 1. – 20. 1. 2019

Následování svého srdce a nacházení hlubšího smyslu své cesty. Velký Pokrok – Proměna – Průlom na úrovni zastaralých náhledů, představ, předsvědčení, chování, jednání. Energie tohoto týdne ještě více zesilují naše odhodlání být sám sebou, následovat hlas svého srdce a nechat se s důvěrou vést svým vnitřním moudrým rádcem. Podporují naší odvahu jít za hlasem svého srdce...

Výklad obrazů Tarotu na období od 7. 1. – 13. 1. 2019

Záplava světelnými proudy, vysoko-vibračních energií Zdroje. Zrychlení transformačního procesu. Hmatatelné, viditelné projevy ve hmotném světě. Vztahy – podpora, abychom byli sami sebou. Slunce – Světlo v nás. Záplava energie v tomto týdnu zrychlí proces proměny vědomí lidí… Důraz je kladen opět na vztahy, spolupráci, a především na náš vztah k sobě, na celistvost, kdy se v souladu snoubí mužský...

Výklad obrazů Tarotu na období od 31.12.2018 – 6.1.2019

Nejvyšší forma umění je pěstování vztahu, vztahy jsou našimi největšími učiteli. Muž a Žena v nás. Citová zranění uzdravována láskou Zdroje – Uzdravování srdce Zrychlení duchovního vývoje Energie tohoto týdne nás opět vedou k většímu uvědomování si své mužské a ženské stránky uvnitř sebe a k jejich vylaďování a též k uvědomění toho, že vztah naší vnitřní...

Výklad Tarotu

Výklad obrazů Tarotu na období od 17. 12. do 23. 12. 2018

Konec jedné vývojové fáze a započínající se začátek další – nové. Alchymie. Rovnováha mužského a ženského principu v nás. Milující srdce a jasná mysl. Energie tohoto týdne budou odnášet vše přežité, zastaralé, zkostnatělé, aby stará, dysfunkční dogmata, nezdravé vzorce, ničivé programy, přesvědčení a názory, již nadále nebránily novému, život podporujícímu, co v nás již klíčí, co přichází.....

Výklad obrazů Tarotu na období od 26. 11. do 2. 12. 2018

Sloučení protikladů, alchymie tvoření – mužský a ženský princip v nás. Návrat do srdce, Přání srdce, city a zvládání emocí. Odevzdání se transformující síle lásky. Světlo Duše, Síla Ducha, Vášeň. Energie tohoto týdne nás především vedou do našeho nitra a do našeho srdce k uzdravení sebe, k navození souladu a harmonie. Jsme mnohem silněji vedeni k uvědomění si...

Výklad obrazů Tarotu 19.11. – 25.11. 2018

Zrychlení duchovního vývoje. Uzavření starého – začátek nového. Přijetí světla, stínu v nás. Posun ve vědomí. Milující péče o sebe i své blízké. V tomto týdnu pocítíme a zavnímáme změněné a měnící se mnohem výrazněji. Dostali jsme se do fáze, kdy staré končí, již tomu vypršel čas, posloužilo nám, a už je přežité.. Bude nám...

výklad karet

Výklad obrazů tarotu na období od 12.11. do 18.11.2018

Probuzení – Opravdovost – Sebeodhalení – Síla Ducha. Nový začátek – Posun – Vývoj – Evoluce. Odvaha. Dostáváme se do stavu vědomí, který nám dovoluje být naplno sám sebou a kdy je pro nás již naprosto nepřijatelné popírat svou pravou podstatu a přirozenost. Prostřednictvím změn, kterými procházíme, jsme nuceni poznávat a zušlechťovat a zdokonalovat sebe sama. Jsme...

Výklad obrazů Tarotu na období od 5. 11. – do 11. 11. 2018

Dostatek – Bohatství – Prosperita – Dávat i přijímat. Vřelost – Radost – autenticita, individualita, opravdovost. Uskutečnění změny. Tento týden by nám měl přinést více uvolnění, radosti a zábavy. Nese příslib klidnějšího a pohodovějšího období, kdy bychom měli cítit i prožívat dostatek a bezpečí. Mělo by se nám dařit uplatnit naše nadání, talenty a proměnit...

Týdenní výklad Tarot

Výklad obrazů Tarotu na období 29. 10. – 4. 11. 2018

Jak uvnitř, tak navenek. Pojmenování strachů. Překonání strachů. Rozšíření vědomí. Spolupráce. Nové formy vztahů. Podpora talentů. Začátkem týdne přicházející energie podpoří novou formu vyjadřování našich citů. Jsme vedeni a učíme se vyjadřovat své city a vše, co se uvnitř nás odehrává, bez obav, pokorně, upřímně, bez cenzury, přesně tak, jak ve svém nitru cítíme, protože...

  • Slovní zaklínadla

    Odhalte 3 nejčastěji používaná Slovní Zaklínadla, která když vynecháte ze svých vět, zlepší se váš život.

  • výklad Tarotu
  • Nejnovější články
  • Kategorie
  • Potkáme se na facebooku