Výklad obrazů Tarotu na období 22.4.2019 -28.4.2019

Nové Začátky, vstup do další etapy vývoje, další, nová evoluční úroveň

Změna, pohyb, růst a vývoj

Změna nastavení programů mysli

Podpora přirozenosti, podpora důvěry, laskavosti, bezpodmínečného přijetí

Tento týden může být náročnější.. pomůže nám tvořivost a pobyt v přírodě

Nemáme-li zvládnuté, budeme překonávat stavy mysli, kdy ještě pochybujeme a sklouzáváme do pocitů marnosti, kdy namísto plného přijetí své síly, síly JÁ JSEM, jsme převážně uvězněni v sebe-zapření, v popírání svého potenciálu, v pochybnostech o sobě, o svých snech, vizích, plánech, vztazích..  A i když vidíme to nové, cítíme to nové, víme, co chceme, víme, co máme dělat, tak i přesto pochybujeme a nevěříme, že to můžeme mít , že to dokážeme i žít. Vzdáváme se a rezignujeme.

V tomto týdnu jsme vedeni, podívat se do hloubky a zvědomit si, odkud pocity marnosti a rezignace pramení, a tím nad nimi můžeme“ zvítězit“.

Pocit marnosti je opravdu jen vytváření problémů sám sobě tím, že nevěříme ve svůj vnitřní tvůrčí potenciál, naše mysl se stala nepružnou, zkostnatělou, zamrzlou ve starých smyčkách myšlení a převzatých vzorcích, které jsou plné pochyb a strachů.

Toto myšlení nese znaky jako:   – „ Ano, ale.., co, když..“, „Nemůžu … Přál bych si, abych … Kdyby jen …Přál bych si, ale..“ mysl předkládá všechny negativní důvody, proč to“nebude fungovat, proč to nevyjde apod.,“ „, „je to příliš omezující a omezené“ nebo “ nejsem dost talentovaný, nejsem dost dobrý, nejsem prostě dost„, „Nemám energii, abych … Vyhořel jsem… je to nudné a jde to pomalu“ atd., nakonec předkládá „Je mi to opravdu jedno … To pro mě stejně nic neznamená.“

Jsme vedeni k uvědomění, že jde o vědomé a podvědomé sabotování právě toho, co chceme a máme dělat. Pokud naše mysl takto omezeně funguje, uvízli jsme v „sebe-zapření“, v pocitech méněcennosti.

Nepodléhejme nekončícímu analyzování, které nikam nevede, ale ztišme se pro spojení s moudrostí svého nitra a dělejme kroky, ke kterým nás naše vnitřní moudrost vede, ke kterým jsme naším moudrým nitrem směřováni. Důraz na Soulad mysli a srdce – Soulad citu a rozumu. Vyváženost citové a rozumové stránky.Učíme se vládnout svým myšlenkám i emocím.

Během týdne k nám budou přicházet lidé, situace, nabídky, příležitosti, které nám mohou pomoci, abychom se již vymanili ze zpochybňování sama sebe, ze sabotování sebe sama svými myšlenkami, a vykročili k vytvoření toho, co opravdu chceme.

Zaměřme se na to, co potřebujeme, na to, co opravdu chceme; Zaměříme-li naše srdce, naší tvůrčí mysl a vášeň na TO, naše naprogramované sebe-zpochybňování, sebe-popírání a sebe-ničení nám nebude již schopno bránit, abychom vykročili „nově“.

Je na čase „jít plnou parou vpřed“. Rezignace, vzdávání se, nejsou na místě. Víme, co chceme, nesnažme se této pravdě vyhýbat, nedovolme zastaralým a vracejícím se myšlenkovým smyčkám a převzatým vzorcům myšlení, aby nás zastavily v našem přirozeném životním proudu, v našem vývoji a žití našeho pravého Já. Nenechejme se zastavit, je čas žít, čas žít sebe.

 Ze živlů v převaze Vzduch, Vzduch, Vzduch – vítr, který pročišťuje naší mysl, pak Země, Oheň, Voda.

Z barev nás v tomto týdnu podpoří  nejvíce světle modrá, stříbrná a bílá, pro pohlazení a narovnání je tu zelená s růžovou,  a nechybí ani oranžová, žlutá i zlatá – podpora prožívání, vztahů k sobě i k druhým, podpora vlastní síly a zlatá – spojení s duchem.

Buďme silní, jsme silnější než si myslíme a naše síla zajistí Šťastný výsledek. Nebojme se riskovat a jít za skutečnými touhami našeho srdce.  Krásný čas Znovuzrozování, S láskou Maat

Předávám lidem poznání, jak porozumět tělu i duši. Inspiruji druhé na cestě do hlubin jejich nitra k navázání opětovného spojení s vnitřní sílou a moudrostí, k poznání sebe a k tvoření vlastní reality. Více se můžete dovědět tady >>

Nahlédněte s Tarotem hlouběji do svého nitra, odhalte Vaše nadání, talenty, dary, světlé i stinné stránky, odkryjte svůj potenciál, abyste jej mohli plně používat v každodenním životě.

  • Slovní zaklínadla

    Odhalte 3 nejčastěji používaná Slovní Zaklínadla, která když vynecháte ze svých vět, zlepší se váš život.

  • výklad Tarotu
  • Nejnovější články
  • Kategorie
  • Potkáme se na facebooku