Čtení z obrazů Tarotu

Odevzdání se transformující síle lásky.

Návrat do srdce, přání srdce, city a zvládání emocí.

Hluboká proměna.

Mužský a Ženský princip v nás.

Světlo Duše, Síla Ducha, Vášeň..

Jsme vedeni do našeho nitra a do našeho srdce k uzdravení sebe, k navození souladu a harmonie, k uvědomění si své ženské i mužské stránky, které jsou v každém z nás, k jejich přijetí a vzájemnému prolnutí, propojení. V praxi to pak znamená dávat prostor své ženské podstatě, která je vnímající, pečující, přitahující stejně jako své mužské části, která je prosazující, ven mířící..

Muž je ta akce, Žena inspirace. Mužská stránka podporuje a ochraňuje ženskou stránku, důkladně zvažuje její nápady (intuice, vhledy) a uvede je postupnými kroky do života, mění je v činy.

Jde o hlubokou vnitřní proměnu, kdy spojení ohně a vody, mužského a ženského, temného a světlého, je významným krokem k jednotě a novému způsobu bytí, žití, tvoření a spolupráci.

Oheň, který prezentuje naší duchovní sílu, se spojuje s vodou, která prezentuje naše city a jejich spojením vzniká Pára, která představuje nové mentální a duchovní vnímání a též tvořivost srdcem, kde nechybí vášeň.

Jsme podporování v přijetí těchto rozdílností právě proto, že jejich spojením/prolnutím dáváme vzniknout něčemu naprosto novému a hodnotnějšímu.

Jaké protiklady ve svém nitru nebo ve svém životě potřebuji nyní smířit a sjednotit?
Vnímám běžný život jako duchovní cestu?
Jakou podporu odmítám používat i když mohu?
Vyvažuji svou mužskou, intelektuální stránku se stránkou ženskou, intuitivní?
Je v mém životě odpočinku a „dobíjení baterií“ stejně jako aktivity?

V oblasti vztahů a citů to s námi může „mávat“, různé turbulence mohou nastat, tak buďme trpělivý, shovívaví, ale prosaďme si, co cítíme, že je třeba. Narovnává se, uzdravuje uvnitř nás vztah muže a ženy, a ve vnější realitě se stav našeho nitra zrcadlí.

Můžeme očekávat emoční projevy, pláč, vztek, křik, výbuchy hněvu, a podobné. Nelekejme se toho, zkusme se podívat za to.., budou nám odkrývány záležitosti, které jsme potlačovali, uvidíme, co již nazrálo na očištění. Naše srdce se čistí od bolestí, zklamání a prožitků, kdy spolu muž a žena bojovali. Nyní se srdce uzdravuje a my tak budeme moci začít nově, jako bychom žádná zranění a zklamání nepoznali.

Do našich životů se navrátí vášeň, která již není ovládána nízkými pudy, či bolestnými emocemi. Do žil se nám navrací živost a síla. Docházíme k uvědomění, že je nutné nepotlačovat a vyjádřit své nejniternější vášně a touhy ale z pozice lásky a ne strachu.

Co držím stále pod pokličkou, i když v srdci vím, že to potřebuji vyjádřit?
Jakým způsobem jsem volán, abych proměnil to, co vím, v činy?
Kde si musím udržet svou pozici a být silný a přesto milovat?
Komu jsem odpustil?
Jsem ochoten otevřít svoje srdce a soucítit a odpouštět?

Oddejme se uzdravující, mocné energii – síle lásky a nechme ji zhojit rány v našich srdcích. Ztišme se, zavřeme oči a představme si nádherný gejzír energie, která protéká naším celým tělem, koupejme se každý den aspoň chvíli v tomto uzdravujícím proudu světla. Cítíte to, jak nás blaží ?..

 

 

S láskou

Maat.

 

Barvy od rána do večera, Slovní zaklínadla, Obraz duše.., Galerie

Maluji mluvící obrazy, čtu z obrazů Tarotu.. a pomáhám lidem skrze Barvy a Barevnou terapii nalézt důvěru v sebe, naslouchat a porozumět sobě, svému tělu i duši. Více se můžete dovědět tady >>