Čtení z obrazů Tarotu

Vývoj, posun, urychlení změn v našich nejhlubších vnitřních strukturách, v našem nitru.

Navození řádu, rovnováhy a jednoduchosti.

Dokončení určitého vývojového cyklu a začátek nového.

Důraz je kladen na urychlení vývoje a dokončování již započatých změn v našich nejhlubších, nejniternějších strukturách. Staré vnímání a nahlížení světa již bylo popřeno, závoje iluzí padly a všechny ještě přeživší bloky a zábrany jsou bořeny, aby uvolnily místo našemu novému, hlubšímu vhledu a duchovnímu zrození.

Energie velice silně podporují očištění našich životů od zbytečností, vedou nás k jasnosti a jednoduchosti. Vše co je komplikované, či zastřené nebude již mít v našich životech místo.

Je to velmi vhodná doba pro generální úklid, jde spíše o generální úklid na naší vnitřní úrovni. Navenek se ona potřeba vzdát se veškerých nánosů smetí a nepotřebností ve svém nitru může projevit nenadálým nápadem vyklidit půdu, sklep nebo kumbál, kde skladujete nepotřebné věci. Je třeba navrátit řád, rovnováhu, zjednodušení do těch oblastí života, ve kterých chybí.

Jsme také vedeni k vědomější komunikaci se svým tělem. Abychom dozráli k ještě plnějšímu zvědomění propojenosti a provázanosti našeho fyzického těla s nitrem naší bytosti, abychom došli k ještě plnějšímu a jasnějšímu uvědomování si, že stav našeho vnitřního rozpoložení má naprosto přímý vliv na stav našeho fyzického těla.(zdraví,ne-zdraví).

Pokoj a mír začíná v našem nitru.

Uděláme-li si pořádek uvnitř sebe, bude se mnohem lépe cítit i naše fyzické tělo. Dopřejme si, můžeme-li, pobyt v přírodě, navrací vitalitu a působí na nás ozdravujícím účinkem. Navrací do rovnováhy mysl a srdce. Buďme k sobě shovívaví, avšak ukliďme, propusťme, odevzdejme, udělejme co je třeba.

  • Prospělo by mi a jak, kdybych upravil některé navyklé stereotypy myšlení, jednání a konání?
  • Jsem ochotný vzdát se destruktivních stereotypů, vzorců myšlení, jednání a konání?
  • Uvědomuji si a přijímám svou aktivní roli při spoluúčasti na vytváření životních situací, které prožívám?
  • Uvědomuji si, že tím, co dělám, v této chvíli, si tvořím svou budoucnost?
  • Uvědomuji si, že jsem spolutvůrcem a ne obětí?
  • Věnuji stejnou péči své duši i svému tělu?
  • Když se rozhoduji je zastoupen spravedlivě rozum i cit?

 

Z barev nás rozvášní a pro úklid nadchne Červená pod vedením Zlaté, , o naše emoce při odhazování nepotřebného se s láskou postará hladivá Zelená s tišivou Modrou a pročisťující Stříbrnou.

 

S láskou

Maat

Maluji mluvící obrazy, čtu z obrazů Tarotu.. a pomáhám lidem skrze Barvy a Barevnou terapii nalézt důvěru v sebe, naslouchat a porozumět sobě, svému tělu i duši. Více se můžete dovědět tady >>