Novoluní pohledem TAROtu

Karty poukazují na témata financí, materiální oblasti, na hmotné a hmatatelné věci, na stabilitu, zázemí, oporu i bezpečí.

Je vhodná doba pro činnosti, které vedou k zajištění pevného základu nebo upevnění toho, čeho již bylo dosaženo a je to v souladu s námi i se stvořením. Zaměřme se na kvalitu namísto kvantity.

Je tu silná podpora pro vytváření, vytvoření věcí, či nabytí věcí s dlouhodobou hodnotou. Ptejme se, co je pro nás z dlouhodobého hlediska to správné?.. Ujasněme si, co chceme a jestli naše konání k tomu opravdu vede.

Zesiluje smysl pro realističnost, vidění věcí tak, jak skutečně jsou. Dovolme si nový pohled na naše vize, věci, situace a projekty, propusťme zatvrzelost, nedržme se striktně toho zažitého, je příznivý čas přijmout i jiné varianty.

Prozkoumejme své nitro, abychom uviděli, kde se bráníme změně, kde se bráníme přijetí nového/jiného a co nás k tomu vede.

Podporováni jsme v našich schopnostech, zdatnostech a dovednostech, a také ochotě přijmout sami za sebe zodpovědnost. Karty nám doporučují být k sobě upřímní a ve svém konání zůstávat neochvějní a vytrvalí, výsledky se dostaví.

Maluji mluvící obrazy, čtu z obrazů Tarotu.. a pomáhám lidem skrze Barvy a Barevnou terapii nalézt důvěru v sebe, naslouchat a porozumět sobě, svému tělu i duši. Více se můžete dovědět tady >>