Nejkrásnější pokrývka hlavy na Karlštejně aneb Růžové signály od nevědomí – Sebeláska

Barvy  –  síly,  které  nás  stále a všude obklopují  a ovlivňují.

Od Barev v přírodě, Barev očí, vlasů, až po Barvy v našich šatnících , v našich domovem, pracovnách, i v našich jídelníčcích .,  jsou všude, jen se rozhlédněte, každá bytost i věc mají nějakou barvu..

Avšak, „To“, co vnímáme jako barvy, je vlastně světelná energie. Každá barva má svou určitou energii a vyzařuje tak svou jedinečnou sílu a nese své poselství, svůj vzkaz pro nás.

I my, lidské bytosti jsme sami o sobě barevným světlem (energií), a tak to s barvami není jen tak, a barvy na nás působí ať chceme nebo nechceme, ať si to uvědomujeme nebo neuvědomujeme.

Růžové období …

Když se ohlížím zpět, vybavuje se mi mé růžové asi roční období.

Začalo to růžovým kloboučkem, připadal mi rozkošný. Pak růžová trička, růžový kostým.., pak kabelka.. růžové obrovské plyšové slůně (:, zkrátka růžová, růžová, růžová.

Růžová barva mi v té době, pro mne zcela nevědomě, pomáhala dovyvažovat nerovnováhu, která plynula z nedostatečné péče o sebe a lásky k sobě. Dokázala jsem pečovat o všechny okolo, ale na sebe jsem zapomínala, nebo už mi nezbýval čas, ale hlavně jsem si to neuvědomovala. Domnívala jsem se, že se mám ráda, že si dopřávám, co potřebuji.

Skutečnost, ta opravdová skutečnost byla ovšem jiná, ale to až mé nevědomí mi skrze růžovou přišlo sdělit, že vlastně nevím, neznám, co že to znamená mít sám sebe opravdu rád.

Růžové signály od nevědomí

Dneska už vím, že mé nevědomí si vybíralo růžovou barvu a dávalo mi tím signál: „Potřebuješ sebe sama milovat. Dej sama sobě, pozornost, péči a lásku. Zjemni přístup k sobě, nahraď tvrdost a přísnost soucitem a odmítání bezpodmínečným přijetím, naslouchej svému srdci, co skutečně potřebuješ.“

Růžová mne vedla k bezpodmínečné lásce a bezpodmínečnému přijetí.  Svým vyzařováním mne učila znovu se cítit v srdci, které zároveň svou esencí uzdravovala a navracela mne na cestu zpátky k sobě. Podpořila spuštění uzdravujícího procesu, kdy jsem se učila naslouchat svému nitru, svému srdci, své duši a mít se zase opravdu ráda. 

Uzdravování a narovnávání našich životů začíná u SEBELÁSKY

A tak vám chci říci, že ano, že mi růžová ukázala, že tady uzdravování a narovnávání našich životů začíná, u SEBELÁSKY, u lásky k sobě, u bezpodmínečného přijetí sebe. Bezpodmínečné přijetí navrací do žil ra-dost, živost, život, chuť žít i smysl proč žít a dává sílu dělat změny.

Cítíte-li, že byste potřebovali více lásky, cítíte-li nenaplněnost uvnitř vás, nenaplněnost vaší duše, dopřejte si působení Růžové barvy. Její magická síla vám ukáže cestu do vašeho srdce, které se začne uzdravovat a otevírat do života v lásce.

Růžová vás jemně povede k naslouchání sobě, podpoří SEBELÁSKU,  která je základem opravdové lásky ve všech vztazích. Zdravá SEBELÁSKA není sobectví, ale zdroj energie. Začnete rozpoznávat, co je pro vás skutečně dobré a co vám neprospívá na těle či duši. Provede vás i cestou, na které se naučíte na tyhle věci, které vám neprospívají, říkat s láskou ne a propouštět je laskavě ze svého života.

Pojďte a používejte sílu barev vědomě. Prozatím se začtěte do inspirativního e-booku Barvy od rána do večera a nebo do e-booku Barvy Zdraví, kde se můžete těšit i na praktické, jednoduché návody, jak s barvami pracovat a používat jejich působení v běžném životě k navození tolik potřebné rovnováhy a harmonie. Barevné pohlazení pro duši naleznete také v galerii obrazů.

S láskou Maat

Maluji mluvící obrazy, čtu z obrazů Tarotu.. a pomáhám lidem skrze Barvy a Barevnou terapii nalézt důvěru v sebe, naslouchat a porozumět sobě, svému tělu i duši. Více se můžete dovědět tady >>