Máme spoustu Myšlenek, ale „jen“ Slova lidé slyší.. do jakých slov oblékáte sebe a svůj život?

Na počátku bylo Slovo..

V současné době už se více zvědomují informace, že nástrojem k vytváření a přetváření reality jsou naše myšlenky, že kladné, řekla bych spíše Čisté myšlenky v našem životě vytvářejí příznivé a příjemné situace a negativní, nečisté myšlenky působí destruktivně a vedou k potížím i nemocem. Málo se však dává důraz na Slova.

Naše mluva, Slova, která používáme a požíváme, jsou další daností, dalším z mocných nástrojů (stejně jako naše mysl a myšlenky), který nám byl všem lidským bytostem dán a kterým si život zkvalitňujeme, zjednodušujeme nebo komplikujeme.

Když něco není vyřčeno, když to není řečeno nahlas a zůstane to jen ve formě myšlenky, nic z toho nač myslíme se nemusí nutně stát. Myšlenku mohu přeměnit již v jejím zárodku anebo odpluje stejně jak připlula, není-li námi rozvíjena.. Myšlenku můžeme přeměnit v mžiku, ale Slova jsou to, co lidé slyší, a proto se těžko někdy „berou zpět..“

Nejde, si myslím nevšimnout, jak různá Slova různě zní. Je tomu tak proto, že nesou odlišnou informaci, jsou tedy i každé jinak energeticky nabité a zabarvené. Jsou Slova, která uzdravují, a pak Slova, která zraňují. (občas i hezkým Slovům dá člověk negativní náboj, ale to je už trochu z jiného soudku).

Vědomě či nevědomě, stejně to působí..

Většina lidí dnes používá a požívá Slova nevědomě, častokrát vůbec neví, co ve skutečnosti říkají a jakou si pomocí svého vyjadřování, mluvy, použitých Slov, vytvářejí realitu, v které pak žijí.

V době, kdy jsem si sílu slova neuvědomovala, bylo v mém životě mnohem více nedorozumění a zmatku. Pak přišlo jedno z velkých AHA a začala jsem na Slova nahlížet, zkoumat je a jít za ně, jít víc do hloubky.., cítit je a i to jak působí na mne a na každou buněčku mého těla..

Slova jako barvy

Zkuste si představit Slova jako Barvy. Představte si, že každičké Slovo má své zabarvení a když mluvíme, zahalujeme se do určitých barevných odstínů. Stejně tak, pokud k nám promlouvá někdo druhý, jeho slova k nám mířená nás také halí do určitých barev a jejich kombinací. Jakou vnímáte barvu, jaká barva se vám vybaví, když řeknete slovo Láska? A jakou barvu navnímáte, jaká barva se vám vybaví, když řeknete nenávist?

Vědomé používání a požívání Slov otevírá brány k lepším vztahům, k bohatství a vůbec celkově vede ke zkvalitnění života.  Vědomým používáním Slova si můžeme vědomě volit do jakých barev sebe a svůj život zahalíte, do jasných, čistých, jemných tónů v kterých je nám lehce, nebo do pobledlých, nejasných, nečistých a tvrdých tónů, kde spíše těžkost převládá.  

Pozorováním ke změně..

Zkuste to a udělejte první krok k vědomému používání Slova, začněte si všímat u sebe i druhých toho, jak mluvíte, jaká Slova a Slovní spojení používáte. Staňte se pro začátek takovým pozorovatelem své mluvy, svého vyjadřování i vyjadřování druhých.

Budete sami překvapeni, co objevíte u sebe za Slova, která vyslovujete aniž byste si byli plně vědomi toho, co skutečně vyjadřují, jakou energií a barevností disponují.., anebo automaticky nesprávně zvolená Slova, která nepřesně popisují, to co skutečně chcete vyjádřit, co skutečně cítíte, co opravdu chcete, a pak také různé Slovní zlozvyky a Slovní zaklínadla, o nichž mnoho lidí ani netuší, že zaklínadly jsou.

V tichu se nalaďte na různá Slova, co vám nesou za informaci? Co z nich cítíte Jak vám z nich je? Jaký pocit ve vás vyvolávají? Do jaké barvy vás oblékají? Je vám to příjemné či ne?

Následně pak ze své mluvy Slova, která ve vás vyvolávají nepříjemné pocity a působí na vás destruktivně, jsou těžké a tvrdé, postupně zkuste vynechávat.

Laďte se na Slova, abyste se dokázali vyjadřovat přesně a jasně. Nahrazujte nepřesné výrazy těmi správnými Slovy, které co nejlépe vystihují, popisují situaci, děj, činnost, přání, cit.. apod..

Uvidíte i ucítíte již za pár týdnů, že se váš život zlepšuje, lidé vám více rozumí, ve vašem životě je méně zmatku, více řádu, rovnováhy, radosti a harmonie.

Myšlenky, postoje, slova..

To, co se děje v našem životě, to jakou právě prožíváme realitu, naprosto do puntíku odpovídá tomu, jak myslíme, jaké postoje zaujímáme a jak vědomě či nevědomě užíváme Slova, svůj mateřský jazyk.
Z vlastních životních prožitků a zkušeností mohu jen potvrdit, že tomu tak je, že změníme-li své myšlení, postoje a vyjadřování, změní se i náš život. Moc myšlenky a síla slova je vážně velká, jde o dva velice mocné nástroje, kterými si den co den svůj život tvoříme. Čisté myšlenky, čistý úmysl, a správně volená Slova, vyslovená v pravý čas a ve správném pořadí, jsou podstatné pro zdravý a naplněný život, namalovaný v barvách vašich snů.

Více o síle Slov se dočtete i v mém e-booku zdarma.

Maluji mluvící obrazy, čtu z obrazů Tarotu.. a pomáhám lidem skrze Barvy a Barevnou terapii nalézt důvěru v sebe, naslouchat a porozumět sobě, svému tělu i duši. Více se můžete dovědět tady >>