Jsem..

Předávám lidem poznání, jak porozumět tělu a duši.

Inspiruji je obrazy i slovem k rozpomenutí se, kým skutečně jsou a k tvorbě jejich vlastní reality.

Martina Maat

Slovní zaklínadla

3 druhy Slovních zaklínadel, která když vypustíte ze svých vět, zlepší se váš život .. aneb jak si zjednodušit život slovy, která používáte a požíváte..

Výklad Tarotu

Výklad obrazů Tarotu na období od 17. 12. do 23. 12. 2018

Konec jedné vývojové fáze a započínající se začátek další – nové. Alchymie. Rovnováha mužského a ženského principu v nás. Milující srdce a jasná mysl. Energie tohoto týdne budou odnášet vše přežité, zastaralé, zkostnatělé, aby stará, dysfunkční dogmata, nezdravé vzorce, ničivé programy, přesvědčení a názory, již nadále nebránily novému, život podporujícímu, co v nás již klíčí, co přichází.....

Výklad obrazů Tarotu na období od 10.12. do 16.12.2018

Z venku dovnitř. Nevinnost. Snoubení se s božstvím. Rovnováha. Energie tohoto týdne nás nasměrovávají obrátit naše vnímání z venčí dovnitř do našeho nitra, k vnitřní komunikaci a plnějšímu spojení s božskou podstatou, aby mohla promlouvat a tvořit skrze lidská těla. Jsme vedeni k uvědomění si vzájemné propojenosti mezi světem vnitřním a vnějším, mezi světem duchovním a hmotným. Naše fyzické...

Tarot

Výklad obrazů Tarotu na období od 3.12. do 9.12. 2018

Světlo v každém člověku – Světlo v každé bytosti. Být sám sebou. Odkládání sebe-zničujících vzorců. Nové začátky. Duchovní oheň, který osvětluje a spaluje všechno, co nejsme. Bez toho abychom byli sami sebou, bez přirozenosti, se těžko budeme posouvat radostně dál na své cestě a žít naplněný život. Energie v tomto týdnu nás opět plně podporují v ještě hlubším...

Výklad obrazů Tarotu na období od 26. 11. do 2. 12. 2018

Sloučení protikladů, alchymie tvoření – mužský a ženský princip v nás. Návrat do srdce, Přání srdce, city a zvládání emocí. Odevzdání se transformující síle lásky. Světlo Duše, Síla Ducha, Vášeň. Energie tohoto týdne nás především vedou do našeho nitra a do našeho srdce k uzdravení sebe, k navození souladu a harmonie. Jsme mnohem silněji vedeni k uvědomění si...

Výklad obrazů Tarotu 19.11. – 25.11. 2018

Zrychlení duchovního vývoje. Uzavření starého – začátek nového. Přijetí světla, stínu v nás. Posun ve vědomí. Milující péče o sebe i své blízké. V tomto týdnu pocítíme a zavnímáme změněné a měnící se mnohem výrazněji. Dostali jsme se do fáze, kdy staré končí, již tomu vypršel čas, posloužilo nám, a už je přežité.. Bude nám...

výklad karet

Výklad obrazů tarotu na období od 12.11. do 18.11.2018

Probuzení – Opravdovost – Sebeodhalení – Síla Ducha. Nový začátek – Posun – Vývoj – Evoluce. Odvaha. Dostáváme se do stavu vědomí, který nám dovoluje být naplno sám sebou a kdy je pro nás již naprosto nepřijatelné popírat svou pravou podstatu a přirozenost. Prostřednictvím změn, kterými procházíme, jsme nuceni poznávat a zušlechťovat a zdokonalovat sebe sama. Jsme...

Povídání obrazu „Procitnutí“ ze souboru děl PROMĚNY

Procitnutí V černotě nejčernější.. v hlubině nejtemnější.., maličký kvítek světla duše..  .. procitá .. proráží těžkou černou zem..; Probuď se, sám to víš.., v sobě svou cestu máš..; vše je to na tobě jen..; Soumrak je iluzí a na povrchu i ti druzí.., dívej se do nitra, tam pravda leží..; Probuď se, člověče, nádhernou duši...

Výklad obrazů Tarotu na období od 5. 11. – do 11. 11. 2018

Dostatek – Bohatství – Prosperita – Dávat i přijímat. Vřelost – Radost – autenticita, individualita, opravdovost. Uskutečnění změny. Tento týden by nám měl přinést více uvolnění, radosti a zábavy. Nese příslib klidnějšího a pohodovějšího období, kdy bychom měli cítit i prožívat dostatek a bezpečí. Mělo by se nám dařit uplatnit naše nadání, talenty a proměnit...

Týdenní výklad Tarot

Výklad obrazů Tarotu na období 29. 10. – 4. 11. 2018

Jak uvnitř, tak navenek. Pojmenování strachů. Překonání strachů. Rozšíření vědomí. Spolupráce. Nové formy vztahů. Podpora talentů. Začátkem týdne přicházející energie podpoří novou formu vyjadřování našich citů. Jsme vedeni a učíme se vyjadřovat své city a vše, co se uvnitř nás odehrává, bez obav, pokorně, upřímně, bez cenzury, přesně tak, jak ve svém nitru cítíme, protože...

Výklad obrazů tarotu na období od 22.10. – do 28.10.2018

Odpoutání se od lpění na svých představách o lásce. Uzdravování na fyzické úrovni. Nastavení hodnot a priorit, osobní síla. Prvním tématem nového týdne je téma srdce. Začátkem týdne se pročišťující energie projeví naplno v oblasti našich citů a jasnými úkazy (prožívanými situacemi) v hmotném světě nás povede k uvědomění si našich představ o lásce. Budeme stavěni do takových...